Förordning (1987:965) om ersättning för rättegångskostnader m. m. i mål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1987-10-29
Ändring införd
SFS 1987:965 i lydelse enligt SFS 2000:367
Ikraft
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I fråga om parts, ställföreträdares eller ombuds rätt till ersättning för resa och uppehälle i samband med sammanträde i mål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken tillämpas skall bestämmelserna om beräkning av ersättning av allmänna medel till vittne tillämpas. Förordning (1989:667).

2 § har upphävts genom förordning (2000:367).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:965) om ersättning för rättegångskostnader m.m. i mål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas

  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1989:667) om ändring i förordningen (1987:965) om ersättning för rättegångskostnader m.m. i mål där 1 kap 3 a § rättegångsbalken tillämpas

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1 §
  Ikraftträder
  1989-09-01

Förordning (1998:999) om ändring i förordningen (1987:965) om ersättning för rättegångskostnader m.m. i mål där 1 kap 3 d § rättegångsbalken tillämpas

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:367) om ändring i förordningen (1987:965) om ersättning för rättegångskostnader m.m. i mål där 1 kap 3 d § rättegångsbalken tillämpas

Övergångsbestämmelse

I mål där talan har väckts före den 1 juli 2000 gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
upph. 2 §
Ikraftträder
2000-07-01