Upphävd författning

Förordning (1988:123) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande vissa utländska medborgare

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1988-03-24
Ändring införd
SFS 1988:123 i lydelse enligt SFS 1996:626
Ikraft
1988-05-01
Upphäver
Kungörelse (1973:138) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande medborgare i vissa främmande stater
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Utländska medborgare skall i den utsträckning som anges nedan vara likställda med svenska medborgare i fråga om rätt till allmän rättshjälp.
 1. 1) Medborgare i Japan.
 2. 2) Medborgare i en stat som är ansluten till någon av Haagkonventionerna den 17 juli 1905 och den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.
 3. 3) Medborgare i en stat i förhållande till vilken konventionen den 28 augusti 1930 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur är tillämplig.
 4. 4) Medborgare i stat som är ansluten till den europeiska bosättningskonventionen den 13 december 1955.
 5. 5) Den som är bosatt i en stat som är ansluten till New York-konventionen den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet, om han eller hon är kärande eller sökande i ett sådant mål eller ärende angående underhållsbidrag som har väckts genom förmedling av Utlandskontoret vid Försäkringskassan Stockholms län eller av Utrikesdepartementet enligt konventionens bestämmelser.
 6. 6) Den som är bosatt i Amerikas Förenta Stater jämte Guam, Jungfruöarna, Puerto Rico och Samoa, dock med undantag av Alabama, District of Columbia och Mississippi, om han eller hon är kärande eller sökande i ett sådant mål eller ärende angående underhållsbidrag som har väckts genom förmedling av Utlandskontoret vid Försäkringskassan Stockholms län eller av Utrikesdepartementet enligt konventionens bestämmelser.
 7. 7) Medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska konventionen den 24 november 1977 om migrerande arbetstagares rättsställning, om han eller hon vistas i Sverige som migrerande arbetstagare i konventionens mening.
 8. 8) Den som är kärande eller sökande i ett mål eller ärende om vårdnad eller umgänge som har väckts genom Utrikesdepartementets förmedling i enlighet med den europeiska konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård om barn.
 9. 9) Den som är medborgare eller har hemvist i en stat som är ansluten till Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, om han eller hon är sökande i ett mål eller ärende som rör konventionen.
 10. 10) Den som är bosatt i en stat som är ansluten till Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp. Förordning (1996:626).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:123) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande vissa utländska medborgare

  Ikraftträder
  1988-05-01

Förordning (1988:923) om ändring i förordningen (1988:123) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande vissa utländska medborgare

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1989:178) om ändring i förordningen (1988:123) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande vissa utländska medborgare

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft i fråga om p. 8 den 1 juli 1989 och i övrigt den 1 juni 1989.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1989-06-01

Förordning (1991:113) om ändring i förordningen (1988:123) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande vissa utländska medborgare

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1991-05-01

Förordning (1994:1330) om ändring i förordningen (1988:123) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande vissa utländska medborgare

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-11-15

Förordning (1996:626) om ändring i förordningen (1988:123) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande vissa utländska medborgare

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1996-08-01

Ändring, SFS 1997:404

  Omfattning
  upph.