Förordning (1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man och förvaltare

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1988-12-01
Ändring införd
SFS 1988:1366 i lydelse enligt SFS 1995:381
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Kungörelse (1974:1051) om läkarintyg för omyndighets- och myndighetsförklaringar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
 • HSLF-FS 2020:87: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan utredning i ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap som avses i 11 kap. 17 § föräldrabalken. Förordning (1995:381).

Ändringar

Förordning (1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man och förvaltare

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1995:381) om ändring i förordningen (1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man och förvaltare

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1995-07-01