Upphävd författning

Förordning (1988:1464) om bidrag vid adoption av utländska barn

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988:1464 i lydelse enligt SFS 1997:321
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Efter samråd med Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor får Riksförsäkringsverket meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn. Förordning (1997:321).

2 § har upphävts genom förordning (1997:321).
3 § har upphävts genom förordning (1997:321).
4 § har upphävts genom förordning (1997:321).
5 § har upphävts genom förordning (1997:321).
6 § har upphävts genom förordning (1997:321).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1464) om bidrag vid adoption av utländska barn

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
  2. Inför ikraftträdandet skall nämnden fastställa genomsnittskostnaderna enligt 2 § för kalenderåren 1988 och 1989.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:236) om ändring i förordningen (1988:1464) om bidrag vid adoption av utländska barn

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Nämnden skall pröva om den för tillämpningen av denna förordning behöver fastställa nya genomsnittskostnader för år 1991.
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1997:321) om ändring i förordningen (1988:1464) om bidrag vid adoption av utländska barn

Omfattning
upph. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; nuvarande 7 § betecknas 1 §; ändr. den nya 1 §
Ikraftträder
1997-07-01

Ändring, SFS 2004:882

Omfattning
upph.