Upphävd författning

Förordning (1988:1542) om behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988:1542 i lydelse enligt SFS 2004:894
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ett förenklat beslutsförfarande som avses i 8 kap. 4 § första stycket andra meningen lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring får tillämpas hos Försäkringskassan enligt 2 §. Förordning (2004:894).

2 §  Hos Försäkringskassan avgör en tjänsteman

  1. ärenden om arbetsskada till följd av buller,
  2. ärenden om arbetsskada i form av pleuraplack till följd av inverkan av asbest,
  3. ärenden där frågan gäller om ett sjukdomsfall är att hänföra till samma skada som ett tidigare inträffat sjukdomsfall, vilket har godkänts såsom arbetsskada av en socialförsäkringsnämnd, dock endast om det nya sjukdomsfallet har inträffat inom ett år från det att det tidigare sjukdomsfallet har avslutats.

[S2]Vad som sagts i första stycket gäller inte ärenden som angår livränta till den försäkrade eller särskild efterlevandelivränta eller ärenden som är av vidlyftig eller svår beskaffenhet. Förordning (2004:894).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1542) om behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

    Ikraftträder
    1989-01-01

Förordning (1989:235) om ändring i förordningen (1988:1542) om behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 § första stycket den 1 juli 1989 och i fråga om 2 § andra stycket den 1 januari 1990.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1989-07-01

Förordning (2004:894) om ändring i förordningen (1988:1542) om behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om arbetskadeförsäkring

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:775) om upphävande av förordningen (1988:1542) om behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Omfattning
upph.