Upphävd författning

Utrikesdepartementets föreskrifter (1988:251) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1988-04-25
Ändring införd
SFS 1988:251 i lydelse enligt SFS 1997:19
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Anvisningar (1969:504) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning enligt Haag-konventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Utrikesdepartementet föreskriver följande med stöd av Kungl. Maj:ts cirkulär (1969:495) till statsmyndigheterna med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Inledande bestämmelse

1 §  Av Kungl. Maj:ts cirkulär (1969:495) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur framgår, att framställning från en domstol om delgivning i en annan konventionsstat än Danmark, Finland eller Norge skall göras av domstolen direkt hos centralorganet i den stat där den som söks för delgivningen är bosatt eller uppehåller sig. En förteckning över konventionsstaternas centralorgan är fogad som bilaga till dessa föreskrifter.

Blanketter m. m.

2 §  De blanketter som skall användas för delgivningsframställningar är Dv 816 A och B (engelsk text), Dv 817 A och B (fransk text), eller Dv 814 A och B (tysk text). Blanketterna rekvireras från domstolsverket, blankettsektionen, 551 81 Jönköping.

3 §  Vid framställningen skall fogas delgivningshandlingen eller en kopia av denna. Såväl framställningen (med sammanfattning) som delgivningshandlingen skall översändas i två exemplar.

[S2]Av konventionen framgår, att de uppgifter som skall lämnas på blanketterna får avfattas på den anmodade statens språk eller på engelska eller franska. I regel bör något av de båda sistnämnda språken användas.

Delgivningsförfarandet

4 §  I delgivningsframställningen skall anges på vilket sätt delgivningen önskas verkställd. På blanketten anges tre olika möjligheter, nämligen

 1. delgivning i den form som lagen i den anmodade staten föreskriver för delgivningar i motsvarande fall,
 2. delgivning på särskilt sätt enligt den begärande domstolens krav eller önskemål i det enskilda fallet,
 3. överlämnande på formlöst sätt.

[S2]Om personlig delgivning önskas, skall alternativ 2 användas. Därvid skall anges att delgivning skall ske med den sökte personligen genom stämningsman eller annan behörig person. Alternativ 3 bör användas endast när formell delgivning inte erfordras.

Översättning

5 §  Om framställningen avser delgivning enligt 4 § första stycket 1 eller 2, krävs i vissa fall att handlingen avfattas på eller översätts till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den anmodade staten. I vilka fall sådan översättning krävs framgår av bilagan till dessa föreskrifter.

6 §  Den ansökande domstolen skall ombesörja översättning av delgivningshandlingen i de fall där så erfordras. Upplysningar om auktoriserade translatorer lämnas av Kammarkollegiet.

[S2]Något krav på bestyrkande av översättningen genom något officiellt organ är inte uppställt i konventionen. Föreskrifter (1997:19).

Framställning från annan myndighet än domstol

7 §  Om en annan statlig myndighet än domstol vänt sig till utrikesdepartementet för bistånd med delgivning i mål eller ärende av civil eller kommersiell natur och därvid upplysts om att delgivningsframställningen kan riktas direkt till centralorganet i den anmodade staten, tillämpas föreskrifterna i 1--6 §§ på motsvarande sätt.

Ytterligare upplysningar

8 §  Ytterligare upplysningar om tillämpningen av 1965 års Haagkonvention om delgivning lämnas av Utrikesdepartementet, enheten för internationell rättshjälp (Box 16121, 103 23 Stockholm, tel. 08/405 1000). Föreskrifter (1997:19).

Bilaga ________________________________________________________________________ Stat Centralorgan Krav på översättning av delgivnings- handlingar m.m. ____________________________________________________________________________

Amerikas Förenta Stater med District of Columbia, Guam, Litigation Jungfruöarna och Puerto Rico U.S. Department of Justice Civil Division Office of Foreign (adr.: 10th and Constitution Avenue, N.W., Washington, D.C. 20004, USA) engelska
Antigua och Barbuda Court The Registrar of the High of Antigua and Barbuda (adr.: St. John's, Antigua)
Barbados The Registrar of the Supreme Court of Barbados (adr.: Bridgetown, Barbados)
Belgien Le Ministère de la Justice, Adfranska ministration de la Législation (adr.: Place Poelaert 4, 1000 Bryssel, Belgien)
Botswana The Minister of State in the Office of the President of the Republic of Botswana (adr.: Gaborone, Botswana) engelska
Canada Alberta Attorney-General for Alberta, Att: Executive Director - Court Services (adr.: 9833-109th Street, Edmonton, Alberta, Canada T5K 2E8)
Brittiska Columbia Ministry of the AttorneyGeneral for British Columbia, Office of the Deputy Minister (adr.: Fifth Floor, 910 Government Street, Victoria, British Columbia, Canada V8V 1X4)
Manitoba Attorney-General for Manitoba, c/o Director - Civil Legal Services (adr.: Woodsworth Building, 6th floor, 405 Broadway, Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 0V8)
New Brunswick Attorney-General for New Brunswick (adr.: P.O. Box 6000, Fredericton, New Brunswick, Canada E3B 5H1)
Newfoundland Department of Justice (adr.: Confederation Building, St. John's, Newfoundland, Canada A1C 5T7)
Nova Scotia Attorney-General of Nova Scotia, Legal Services Division (adr.: P.O. Box 7, Halifax, Nova Scotia, Canada B3J 2L6)
Ontario Ministry of the AttorneyOffice Civil, (adr.: 8th floor, 720 Bay Street, Toronto, On M5G 2K1, Canada General, Crown Law
Prince Edward Island Edward Island, Office of the Deputy Minister (adr.: P.O. Box 2000, Charlottetown, Prince Edward Island, Canada C1A 7N8) Attorney-General of Prince
Québec Ministère de la Justice du Québec, a/s Le service juridique (adr.: 1200 route de L'Église, 5ème étage, Ste-Foy, Québec, Canada G1V 4M1) franska
Saskatchewan Minister of Justice for Saskatchewan, Att. of Director of Sheriff Services (adr.: 1874 Scarth St., 10th floor, Regina, Saskatchewan, Canada S4P 3V7)
Yukon Director of Court Services (adr.: Department of Justice, Box 2703, Whitehorse, Yukon, Canada Y1A 2C6)
Northwest Territories Deputy Minister of Justice, Government of the North west Territories (adr.: Box 1320, Yellowknife, Northwest Territories, Canada X1A 2L9)
Cypern The Ministry of Justice of the Republic of Cyprus (adr.: Nicosia, Cypern)
Egypten Le Ministère de la Justice (adr.: Kairo, Arabrepubliken Egypten) arabiska, engelska eller franska
Estland Justiitsministeerium (adr.: Suur-Karja 19 EE-0100 Tallinn, Estland)
Frankrike Le Ministère de la Justice, Service Civil de l'Entraide Judiciaire Internationale (adr.: 13, Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, Frankrike) franska
Grekland Department of Administrative and Judicial Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic (adr.: Zalokosta 1, 10671 Athen, Grekland) grekiska
Irland The Master of the High Court (adr.: Morgan Place, Dublin 7, Irland) engelska
Israel The Director of Courts (adr.: 19, Jaffa Road, Jerusalem, Israel)
Italien Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma (adr.: Via Carlo Poma 5, 00195 Rom, Italien) italienska
Japan Minister for Foreign Affairs (adr.: Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo, Japan) japanska
Kina Bureau of International Judicial Assistance, Ministry of Justice (adr.: 26, Nanheyan Chaowai, Chaoyang District, Beijing P.C. 100020 Folkrepubliken Kina)
Lettland Ministry of Justice (adr.: Brivibas Bulvaris 36, LV-1536 Riga, Lettland)
Luxemburg Le Parquet Général près la Cour franska eller Supérieure de Justice (adr.: Luxemburg) tyska
Malawi High Court of Malawi The Registrar (adr.: Private bag 15, Lilongwe, Malawi)
Nederländerna Le Procureur du Roi près le Tribunal d'arrondissement de la Haye (adr.: Juliana van Stolberglaan 2-4, Haag, Nederländerna)
Aruba Head, Central Office for General Legal Affairs (adr.: L.G. Smith Boulevard 76, Oranjestad, Aruba)
Pakistan The Solicitor, Ministry of Law and Justice (adr.: Block S and R. Pak. Sect. Islamabad, Pakistan)
Polen Ministerstwo Sprawiedliwosci Departament Wspolpracy Miedzynarodowej i Prawa Europejskiego (adr.: Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa, Polen)
Portugal La Direction Général des Services Judiciaires du Ministère de la Justice (adr.: Lissabon, Portugal)
Schweiz Federal Justice and Police Dept in Bern (adr.: 3003 Bern, Schweiz)
Appenzell Ausserrhoden Appenzell Innerrhoden Aargau Kantonsgericht Appenzell A.Rh., tyska (adr.: 9043 Trogen) Kantonsgericht Appenzell I.Rh., tyska (adr.: 9050 Appenzell) Obergericht des Kantons Aargau (adr.: 5000 Aargau) tyska
BaselLandschaft Obergericht des Kantons BaselLandschaft (adr.: 4410 Liestal) tyska
Basel-Stadt Appellationsgericht Basel-Stadt tyska (adr.: 4054 Basel)
Bern Justizdirektion des kantons Bern (adr.: 3011 Bern) tyska eller franska
Fribourg (adr.: 1700 Fribourg) Tribunal cantonal franska eller tyska
Genève Parquet du Procureur général (adr.: 1211 Genève 3) franska
Glarus Obergericht des Kantons Glarus (adr.: 8750 Glarus) tyska
Graubünden Justiz-, Polizeiund Sanitätstyska departement (adr.: Graubünden, 7001 Chur)
Jura Département de la Justice (adr.: 2800 Delémont) franska
Luzern Obergericht des Kantons Luzern (adr.: 6002 Luzern) tyska
Neuchâtel Département de Justice (adr.: 2001 Neuchâtel) franska
Nidwalden Kantonsgericht Nidwalden (adr.: 6370 Stans) tyska
Obwalden Kantonsgericht des Kantons Obwalden (adr.: 6060 Sarnen) tyska
St. Gallen Kantonsgericht St. Gallen (adr.: 9001 St. Gallen) tyska
Schaffhausen Obergericht des Kantons tyska Schaffhausen (adr.: 8201 Schaffhausen)
Schwyz Kantonsgericht Schwyz (adr.: 6430 Schwyz) tyska
Solothurn Obergericht des Kantons tyska Solothurn (adr.: 4500 Solothurn)
Tessin Tribunale di appello (adr.: 6901 Lugano) italienska
Thurgau Obergericht des Kantons Thurgau tyska (adr.: 8500 Frauenfeld)
Uri Gerichtskanzlei Uri (adr.: 6460 Altdorf) tyska
Valais Tribunal cantonal (adr.: 1950 Sion) franska eller tyska
Vaud Tribunal cantonal (adr.: 1004 Lausanne) franska
Zug Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe (adr.: 6300 Zug) tyska
Zürich Obergericht des Kantons Zürich, tyska Rechtshilfe (adr.: 8023 Zürich)
Seychellerna Slovakien The Registrar, Supreme Court (adr.: Victoria, Mahé, Seychellerna) Ministry of Justice Department of International Law (adr.: Zupne Namesti 13, 813 11 Bratislava, Slovakiska Republiken) slovakiska
Spanien Secretaría General Técnica, Sub-dirección de Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Justicia (adr.: San Bernardo 45, 280 15 Madrid) spanska
Storbritannien och Nordirland jämte vissa områden för vilkas internationella förbindelser Storbritannien ansvarar: England och Wales The Senior Master of the Supreme Court (adr.: Royal Courts of Justice, Strand, London WC 2 Storbritannien) engelska A 2LL ,
Skottland The Crown Agent for Scotland (adr.: 5/7 Regent Road, Crown Office, Edinburgh EH7 5BL, Skottland)
Nordirland The Master (Queen's Bench and Appeals) (adr.: Royal Courts of Justice, Belfast 1, Nordirland)
Anguilla The Registrar of the Supreme Court of Anguilla (adr.: Anguilla)
Bermuda The Registrar of the Supreme Court (adr.: Bermuda)
Caymanöarna Clerk of the Courts (adr.: Grand Cayman, Caymanöarna)
Centraland Southern Islands The Registrar of the High Court, (adr.: Brittiska Salomonöarna) Honiara,
Falklandsöarna The Registrar of the Supreme Court (adr.: Stanley, Falklandsöarna)
Gibraltar The Registrar of the Supreme Court (adr.: Gibraltar)
Guernsey The Bailiff (adr.: Bailiff's Office, Royal Court House, Guernsey, Channel Islands, Storbritannien)
Hongkong The Chief Secretary of Hong Kong (adr.: Central Government Offices, Hongkong)
Isle of Man The First Deemster and Clerk of the Rolls (adr.: Rolls Office, Douglas, Isle of Man, Storbritannien)
Jersey The Attorney-General (adr.: Jersey, Channel Islands, Storbritannien)
Jungfruöarna The Registrar of the Supreme Court (adr.: British Virgin Islands, Brittiska Jungfruöarna)
Montserrat The Registrar of the High Court (adr.: Montserrat)
Pitcairn in-Chief (adr.: Pitcairn) The Governor and Commander-
S:t Helena The Supreme Court (adr.: S:t Helena)
Turks- och Caicosöarna The Registrar of the Supreme Court (adr.: Turks- och Caicosöarna)
Tjeckiska republiken Minister Ministry of Justice, tjeckiska stvo spravedlnosti (adr.: Vysehradska 16, 128 10 Prag 2, Tjeckiska republiken)
Turkiet La Direction Générale des Affaires Civiles au Ministère de la Justice (adr.: Adalet Bakanligi Hukuk Isleri Genel Müdürlügü, Ankara, Turkiet)
Tyskland BadenWürttemberg Justizministerium Baden-Württemberg (adr.: Schillerplatz 4, D-70173 tyska av auktoriserad översättare Stuttgart)
Bayern Bayerisches Staatsministerium der Justiz, Justizpalast (adr.: Prielmayerstrasse 7 D-80335 München)
Berlin Senatsverwaltung für Justiz von Berlin (adr.: Salzburger Strasse 21-25 D-10825 Berlin)
Brandenburg Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg (adr.: Heinrich-Mann-Allee 107 D-14460 Potsdam)
Bremen Der Präsident des Landgerichts (adr.: Domsheide 16, D-28195 Bremen)
Hamburg Präsident des Amtsgerichts Hamburg (adr.: Sievekingplatz 1, D-20335 Hamburg)
Hessen Hessisches Ministerium der Justiz (adr.: Luisenstrasse 13 D-65185 Wiesbaden)
MecklenburgVorpommern Ministerium für Justiz, Bundesund Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern (adr.: Demmlerplatz 14, D-19053 Schwerin)
Niedersachsen Niedersächsisches Justizministerium (adr.: Am Waterlooplatz 1, D-30169 Hannover)
NordrheinWestfalen Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf (adr.: Cecilienallee 3, D-40474 Düsseldorf)
Rheinland-Pfalz Ministerium der Justiz (adr.: Ernst-Ludwig-Strasse 3, D-55116 Mainz)
Saarland Ministerium der Justiz des Saarlandes (adr.: Zähringerstrasse 12, D-66119 Saarbrücken)
Sachsen Sächsisches Staatsministerium der Justiz (adr.: Archivstrasse 1 D-01097 Dresden)
Sachsen-Anhalt Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt (adr.: Wilhelm-Höpfner-Ring 6, D-39116 Magdeburg)
SchleswigHolstein Der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (adr.: Lorentzendamm 35, D-24103 Kiel)
Thüringen Thüringer Justizministerium (adr.: Alfred-Hess-Strasse 8, D-99094 Erfurt)
Venezuela Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección de Servicio Consular Nacional (adr.: Esquina de Principal frente a la Plaza Bolivar, Caracas, Venezuela) spanska
Föreskrifter (1997:19).

Ändringar

Utrikesdepartementets föreskrifter (1988:251) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

  Ikraftträder
  1988-07-01

Utrikesdepartementets föreskrifter (1993:979) om ändring i föreskrifterna (1988:251) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1993-08-01

Utrikesdepartementets föreskrifter (1997:19) om ändring i föreskrifterna (1988:251) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Omfattning
ändr. 6, 8 §§, bil.
Ikraftträder
1997-02-01

Ändring, SFS 2013:982

Omfattning
upph.