Upphävd författning

Förordning (1988:400) om tillsynsmyndighet i konkurs

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:400
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1979:755) om tillsynsmyndighet i konkurs
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kronofogdemyndigheterna är tillsynsmyndigheter enligt 7 kap. 25 § konkurslagen (1987:672) och har i denna egenskap att utöva tillsynen över förvaltningen i de konkurser som handläggs vid tingsrätterna i länet. I de konkurser som handläggs vid Gotlands tingsrätt, vid tingsrätterna i Blekinge län och vid tingsrätterna i Älvsborgs län utövas dock tillsynsfunktionen av Kronofogdemyndigheten i Stockholms län, Kronofogdemyndigheten i Kronobergs län respektive Kronofogdemyndigheten i Göteborgs och Bohus län. Förordning (1994:597).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:400) om tillsynsmyndighet i konkurs

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1993:19) om ändring i förordningen (1988:400) om tillsynsmyndighet i konkurs

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1993-03-01

Förordning (1994:597) om ändring i förordningen (1988:400) om tillsynsmyndighet i konkurs

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller dock i fråga om konkurser där konkursbeslutet har meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:1450) om upphävande av förordningen (1988:400) om tillsynsmyndighet i konkurs

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:96, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:JuU1
  Omfattning
  upph.