/r1/ Förordning (1988:411) om tillsättning av vissa tjänster vid karolinska institutet;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:411
Ikraft
1988-06-15
Tidsbegränsad
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller sådana tjänster vid karolinska institutet som tillsätts med anledning av att institutet tar över verksamheten vid statens miljömedicinska laboratorium.

2 §  Tjänster som avses i 1 § får, utan att kungöras lediga till ansökan, tillsättas första gången med den som är anställd vid statens miljömedicinska laboratorium.

3 §  Omplaceringsförordningen (1984:110) och förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar gäller inte när tjänster tillsätts med tillämpning av 2 §.

Ändringar

Förordning (1988:411) om tillsättning av vissa tjänster vid karolinska institutet

Ikraftträder
1988-06-15