Förordning (1988:530) om expertgruppen för identifiering vid katastroffall

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:530 i lydelse enligt SFS 2014:1138
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1985:921) med instruktion för elförsörjningsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  När en större olyckshändelse eller naturkatastrof har inträffat ska vid behov en särskild expertgrupp hjälpa till vid identifiering av omkomna (expertgruppen för identifiering vid katastroffall). Polismyndigheten får efter samråd med Rättsmedicinalverket meddela föreskrifter om expertgruppens organisation och verksamhet.

[S2]Vid identifiering i samband med katastroffall utomlands av omkomna svenska medborgare och andra personer med nära anknytning till Sverige får expertgruppen på begäran av myndigheterna på olycksplatsen också hjälpa till vid identifiering av andra personer. Förordning (2014:1138).

2 §  Polismyndigheten beslutar efter samråd med Rättsmedicinalverket om att sända ut expertgruppen och om gruppens sammansättning vid katastroffall inom landet. När ett katastroffall inträffat utomlands ska Polismyndigheten även samråda med Regeringskansliet.

[S2]I expertgruppen kan polismän, rättsläkare, rättsodontologer och rättsmedicinska assistenter ingå och, om det behövs, annan lämplig personal. En företrädare för Polismyndigheten ska utses till chef för gruppen. Förordning (2014:1138).

3 §  Varje deltagare i gruppen får ersättning dels med ett engångsbelopp för varje uppdrag på 2 500 kronor, dels med ett belopp som motsvarar de avlöningsförmåner deltagaren gått miste om i samband med tjänstledighet för uppdraget.

4 §  Polismyndigheten betalar ersättning för uppdrag som deltagare i expertgruppen, kostnader för nödvändig utrustning för gruppens arbete och övriga kostnader som kan uppkomma i samband med ett uppdrag. Förordning (2014:1138).

Ändringar

Förordning (1988:530) om expertgruppen för identifiering vid katastroffall

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:1248) om ändring i förordningen (1988:530) om expertgruppen för identifiering vid katastroffall utomlands

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1991-10-01

Förordning (1997:13) om ändring i förordningen (1988:530) om expertgruppen för identifiering vid katastroffall utomlands

  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1997-02-15

Förordning (1998:777) om ändring i förordningen (1988:530) om expertgruppen för identifiering vid katastroffall utomlands

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (2006:949) onm ändring i förordningen (1988:530) om expertgruppen för identifiering vid katastroffall

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2014:1138) om ändring i förordningen (1988:530) om expertgruppen för identifiering vid katastroffall

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2015-01-01