Upphävd författning

Förordning (1988:630) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon

Version: 2001:1035

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:630 i lydelse enligt SFS 2001:1035
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1986:537) med instruktion för svenskt biografiskt lexikon
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Myndigheten svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta och slutföra utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon.

Verksförordningens tillämpning

Myndighetens ledning

3 §  Huvudredaktören är chef för myndigheten.

Styrelsen

4 §  Myndighetens styrelse består av högst sju personer, huvudredaktören medräknad.

[S2]En ledamot är ordförande och en är vice ordförande.

[S3]Styrelsen är beslutför när ordföranden, huvudredaktören och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

5 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i följande frågor:

 • frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, avstängning eller åtalsanmälan. Förordning (1996:447).

6 § Har upphävts genom förordning (1996:447).
7 § Har upphävts genom förordning (1996:447).

8 §  Har upphävts genom genom förordning (2001:1035).

Ändringar

Förordning (1988:630) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1996:447) om ändring i förordningen (1988:630) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon

  Omfattning
  upph. 6, 7 §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. 2, 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2001:1035) om ändring i förordningen (1988:630) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon

Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2007:1201

Omfattning
upph.