Upphävd författning

Förordning (1988:679) med instruktion för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:679
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1980:393) med instruktion för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek är ett specialbibliotek inom ämnesområdena psykologi och pedagogik med ett nationellt ansvar för referens- och beståndsservicen inom dessa områden.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på biblioteket med undantag av 2 och 19 §§.

[S2]/r3/ Bibliotekets ledning

3 §  Chefsbibliotekarien är chef för biblioteket.

[S2]/r3/ Styrelsen

4 §  Bibliotekets styrelse består av högst sex personer, chefsbibliotekarien medräknad. Chefsbibliotekarien är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r3/ Personalföreträdare

5 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på biblioteket.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

6 §  Chefbibliotekarien förordnas av regeringen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av biblioteket.

7 §  Andra styrelseledamöter än chefsbibliotekarien utses av regeringen för en bestämd tid.

Ändringar

Förordning (1988:679) med instruktion för Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek

Ikraftträder
1988-07-01

Ändring, SFS 1996:504

    Omfattning
    upph.