Upphävd författning

Bostadsbidragsförordning (1988:787);

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Ändring införd
SFS 1988:787 i lydelse enligt SFS 1989:911
Ikraft
1988-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bemyndigande för Boverket att meddela föreskrifter om bostadsbidrag. Förordning (1992:1041).

2 §  Boverket skall meddela de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av följande bestämmelser i lagen (1988:786) om bostadsbidrag

[S2]7 och 20 §§ om när bostaden utgör en del av upplåtarens egen bostad m. m.,

[S3]18 § om beräkningen av den bidragsgrundande inkomsten,

[S4]19 och 21 §§ om beräkningen av bostadskostnadens storlek,

[S5]22 och 32 §§ om förfarandet vid ansökan om bostadsbidrag och statsbidrag.

3 §  Boverket skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1989:285) med särskilda bestämmelser om bostadsbidrag för år 1990 och lagen (1992:654) med särskilda be-stämmelser om bostadsbidrag för år 1993. Förordning (1992:1041).

Ändringar

Bostadsbidragsförordning (1988:787)

  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1989:911) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1988:787)

  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 3 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1992:1041) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1988:787)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1993:739

  Omfattning
  upph.