Upphävd författning

Förordning (1989:108) med bemyndigande för banverket att pröva vissa frågor om enskilda

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-03-16
Ändring införd
SFS 1989:108
Ikraft
1989-05-01
Upphäver
Förordning (1979:769) med bemyndigande för statens vägverk att pröva vissa frågor om enskilda järnvägar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att banverket skall pröva frågor om tillstånd som anges i 9 § första stycket andra meningen lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken. Banverkets beslut får överklagas hos regeringen.

Ändringar

Förordning (1989:108) med bemyndigande för Banverket att pröva vissa frågor om enskilda järnvägar

Ikraftträder
1989-05-01

Ändring, SFS 1998:1392

Omfattning
upph.