Upphävd författning

Förordning (1989:226) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-05-18
Ändring införd
SFS 1989:226
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Kungörelse (1956:294) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ersättning åt smittbärare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att riksförsäkringsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare.

Ändringar

Förordning (1989:226) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Ikraftträder
1989-07-01

Ändring, SFS 1998:562

Omfattning
upph.