Upphävd författning

Förordning (1989:26) om ersättning för statlig högskoleutbildning från landsting

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-02-02
Ändring införd
SFS 1989:26 i lydelse enligt SFS 1995:1376
Ikraft
1989-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I 5 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) finns bestämmelser om statens rätt till ersättning från landstingen för utbildning i de fall ett universitet eller en högskola tagit emot studenter till sådan högskoleutbildning som även anordnas av ett landsting. Förordning (1994:36).

2 §  Högskoleverket bestämmer hur stor ersättningen skall vara för varje termin under vilken studenten har deltagit i undervisning. Förordning (1995:1376).

3 §  Landstingen skall betala ersättningen till respektive universitet eller högskola i omedelbar anslutning till terminens avslutning. Vid utgången av varje budgetår skall universiteten och högskolorna redovisa till Utbildnings- departementet det antal studenter som de fått ersättning för. Förordning (1994:36).

[S2]4 § har bytt beteckning genom förordning (1994:36).

5 § har upphävts genom förordning (1994:36).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:26) om ersättning för statlig högskoleutbildning från landsting

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.
  Föreskrifterna om ersättning skall tillämpas från och med budgetåret 1988/89.
  Ikraftträder
  1989-03-01

Förordning (1990:168) om ändring i förordningen (1989:26) om ersättning för statlig högskoleutbildning från landstingskommun

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1990. Den skall dock tillämpas från och med budgetåret 1989/90.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1990-06-01

Förordning (1992:1118) om ändring i förordningen (1989:26) om ersättning för statlig högskoleutbildning från landstingskommun

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Den skall dock tillämpas från och med budgetåret 1992/93.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:36) om ändring i förordningen (1989:26) om ersättning för statlig högskoleutbildning från landsting

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1994. Den skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1994.
  Omfattning
  upph. 2, 5 §§; nuvarande 3, 4 §§ betecknas 2, 3 §§: ändr. 1 §, de nya 2, 3 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1995:1376) om ändring i förordningen (1989:26) om ersättning för statlig högskoleutbildning från landsting

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1996-01-01

Förordning (2013:16) om upphävande av förordningen (1989:26) om ersättning för statlig högskoleutbildning från landsting

Omfattning
upph.