Upphävd författning

Förordning (1989:380) om samordning av statlig pensionsrätt med pensionsrätt på grund av anställning hos vissa bolag

Departement
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1989-05-18
Ändring införd
SFS 1989:380 i lydelse enligt SFS 1991:1433
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Förordning (1978:107) om samordning av statlig pensionsrätt med pensionsrätt på grund av anställning hos tvätteri som drivs av helkommunalt aktiebolag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Föreskrifterna om samordning av tjänstepensionsrätt i statliga pensionsavtal skall tillämpas också på pensionsrätt som har förvärvats på grund av anställning hos de bolag som anges i 2 §. Förordning (1991:1433).

2 §  Följande bolag omfattas av föreskrifterna i 1 §, nämligen

[S2]bolag som tillämpar pensionsplanen för arbetstagare hos vissa bolag (BOA-P),

[S3]Aktiebolaget Storstockholms lokaltrafik (SL),

[S4]Aktiebolaget Stockholms spårvägar,

[S5]Svenska Teli AB, såvitt gäller arbetstagare inom bolaget som utför verkstadsmontörsarbete,

[S6]TGOJ AB,

[S7]helkommunala bolag som driver tvätteri. Förordning (1990:1515).

3 §  Med undantag för TGOJ AB skall samordning dock inte ske beträffande egen- eller familjelivränta enligt SPR.

4 §  Utan hinder av vad som sägs i 11 § 5 mom. SPR har den livränteberättigade rätt till ålderslivränta enligt pensionsavtalet när han eller hon har fått pensionsrätt på grund av anställning hos de bolag som anges i 2 § med undantag för TGOJ AB.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:380) om samordning av statlig pensionsrätt med pensionsrätt på grund av anställning hos vissa bolag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.
  2. Såvitt gäller Svenska Teli AB tillämpas de nya bestämmelserna från och med den 1 april 1987. Detta gäller även om anställningen har upphört före förordningens ikraftträdande men under tid för vilken de nya bestämmelserna tillämpas.
  3. Genom förordningen upphävs förordningen (1978:107) om samordning av statlig pensionsrätt på grund av anställning hos tvätteri som drivs av helkommunalt aktiebolag.
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:1515) om ändring i förordningen (1989:380) om samordning av statlig pensionsrätt på grund av anställning hos vissa bolag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991. Den tillämpas dock för tid från och med den 1 oktober 1990.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1991-02-01

Förordning (1991:1433) om ändring i förordningen (1989:380) om samordning av statlig pensionsrätt på grund av anställning hos vissa bolag

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1992-01-01

Förordning (1997:912) om upphävande av förordningen (1989:380) om samordning av statlig pensionsrätt med pensionsrätt på grund av anställning hos vissa bolag

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om rätt till pensionsförmån som uppkommit före utgången av december 1997. Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en sådan rätt.
  Omfattning
  upph.