Förordning (1989:60) om tillsättning av tjänster vid statens energiverk

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1989-02-23
Ändring införd
SFS 1989:60
Ikraft
1989-04-01
Tidsbegränsad
1989-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller tillsättning av tjänster vid statens energiverk med anledning av att energiverket från och med den 1 juli 1989 från överstyrelsen för civil beredskap avses överta ansvaret för den statliga lagringen av olja och oljeprodukter inklusive varuomsättningen.

2 §  Bestämmelserna i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning, omplaceringsförordningen (1984:110) och förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar gäller inte vid tillsättning av en tjänst med en tjänsteman, som är anställd vid överstyrelsen för civil beredskap och är placerad

  1. på överstyrelsens anläggningsbyrå,
  2. i förhandlingsgruppen för inköp och försäljning av olja och oljeprodukter,
  3. i AB Svensk Petroleumadministration, eller
  4. i Svensk Petroleumlagring Tre AB.

Ändringar

Förordning (1989:60) om tillsättning av tjänster vid statens energiverk

Ikraftträder
1989-04-01