Lag (1989:634) om procentsats för uttag av avgift för åren 1990-1994 till försäkringen för tilläggspension

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1989-06-14
Ändring införd
SFS 1989:634
Ikraft
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att det i 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § lagen (1981:691) om socialavgifter nämnda avgiftsuttaget till försäkringen för tilläggspension skall utgöra 13,00 procent för åren 1990--1994.

Ändringar

Lag (1989:634) om procentsats för uttag av avgift för åren 1990-1994 till försäkringen för tilläggspension