Upphävd författning

/r1/ Tillkännagivande (1989:78) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1989-03-09
Ändring införd
SFS 1989:78
Ikraft
1989-08-01
Upphäver
Tillkännagivande (1988:844) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp, som för Sveriges del med vissa undantag har trätt i kraft den 1 januari 1989/n1/, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1987:87) i dess lydelse på originalspråken arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. En översättning av konventionen till svenska finns intagen i bilaga till lagen (1987:822) om internationella köp.
Konventionen kommer den 1 augusti 1989 att vara i kraft i förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande.
________________________________________________________________________ Stat Dag för konventionens Förklaringar och reservationer ikraftträdande i för- hållande till staten ________________________________________________________________________
Amerikas Förenta stater1988-01-01I enlighet med artikel 95 skall punkt 1) b) i artikel 1 inte vara bindande för Förenta staterna.
Argentina1988-01-01I enlighet med artiklarna 12 och 96 skall de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 och del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte gälla när en part har sitt affärsställe i Argentinska Republiken.
Australien1989-04-01Konventionen skall tillämpas på alla australiska stater och kontinentala territorier samt på alla utomkontinentala territorier med undantag av territorierna Julön, Cocos (Keeling-) öarna samt Ashmore- och Cartier-öarna.
Egypten1988-01-01--
Finland1989-01-01I enlighet med artikel 92 skall Finland inte vara bundet av del II i konventionen (avtalsdelen).
I enlighet med artikel 94, i förhållande till Sverige enligt första stycket och i övrigt enligt andra stycket, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då parterna har sina affärsställen i Finland, Sverige, Danmark, Island eller Norge.
Frankrike1988-01-01--
Italien1988-01-01--
Jugoslavien1988-01-01--
Kina1988-01-01Folkrepubliken Kina anser sig inte bunden av punkt 1) b) i artikel 1, artikel 11 och de bestämmelser i konventionen som avser innehållet i artikel 11.
Lesotho1988-01-01--
Mexiko1989-01-01--
Norge1989-08-01I enlighet med artikel 92 skall Norge inte vara bundet av del II i konventionen (avtalsdelen).
I enlighet med artikel 94, i förhållande till Finland och Sverige enligt första stycket och i övrigt enligt andra stycket, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då parterna har sina affärsställen i Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige.
Syrien1988-01-01--
Ungern1988-01-01Ungerska Folkrepubliken anser Allmänna villkor för leverans av varor mellan organisationer i stater som är medlemmar av Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd/GCD CMEA, 1968/1975, 1979 års version/ vara underkastade bestämmelserna i artikel 90 i konventionen;
Ungerska Folkrepubliken förklarar att i enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen skall de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte gälla när en part har sitt affärsställe i Ungerska Folkrepubliken.
Zambia1988-01-01--
Österrike1989-01-01--
Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1988:844) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp.

Ändringar

Tillkännagivande (1989:78) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp

Ikraftträder
1989-08-01

Ändring, SFS 1990:771

    Omfattning
    upph.