Upphävd författning

Förordning (1989:851) om försöksverksamhet vid Göteborgs tingsrätt med delegering av vissa arbetsuppgifter

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1989-11-16
Ändring införd
SFS 1989:851 i lydelse enligt SFS 1993:14
Ikraft
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet enligt denna förordning skall bedrivas vid Göteborgs tingsrätt. Förordningen gäller vid sidan av förordningen (1979:572) med tingsrättsinstruktion.

2 §  Tingsrätten får förordna domstolsbiträden som har tillräcklig kunskap och erfarenhet att på eget ansvar

 1. ta emot fullföljdsinlagor när talan förs mot tingsrättens domar eller slutliga beslut och pröva om talan har fullföljts på föreskrivet sätt och inom rätt tid,
 2. bestämma grundavgift och procentsats efter vilken tilläggsavgift skall betalas samt högsta belopp för tilläggsavgift enligt 15 § rättshjälpslagen (1972:429). Förordning (1993:14).

3 §  Domstolsbiträden får inte avvisa vade- eller besvärstalan.

4 §  Förordnanden enligt 2 § får inte avse frågor som är av vidlyftig eller svår beskaffenhet.

Ändringar

Förordning (1989:851) om försöksverksamhet vid Göteborgs tingsrätt med delegering av vissa arbetsuppgifter

  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1992:298) om ändring i förordningen (1989:851) om försöksverksamhet vid Göteborgs tingsrätt med delegering av vissa arbetsuppgifter

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:14) om ändring i förordningen (1989:851) om försöksverksamhet vid Göteborgs tingsrätt med delegering av vissa arbetsuppgifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1993-03-01

Ändring, SFS 1996:381

  Omfattning
  upph.