Upphävd författning

/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:100) om gällande räntesats för allemanssparandet;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-03-14
Ändring införd
SFS 1990:100
Ikraft
1990-04-01
Upphäver
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1989:781) om gällande räntesats för allemanssparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890) om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för riksgäldskontoret.
På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med den 16 mars 1990 och tills vidare årlig ränta med 9,75 procent. Räntan skall dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med tre procentenheter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Riksgäldskontorets Föreskrifter (1990:100) om gällande räntesats för allemanssparandet

Övergångsbestämmelse

Denna författning, som tillämpas från och med den 16 mars 1990, träder i kraft den 1 april 1990, då riksgäldskontorets föreskrifter (1989:781) skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
1990-04-01

Ändring, SFS 1990:649

    Omfattning
    upph.