/r1/ Förordning (1990:109) med vissa föreskrifter om skolkantorer;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-03-22
Ändring införd
SFS 1990:109
Ikraft
1990-07-01
Tidsbegränsad
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Ordinarie tjänster som skolkantor

1 §  För den som efter utgången av juni 1990 med fullmakt eller konstitutorial innehar en tjänst som skolkantor skall tillämpas föreskrifterna i skolförordningen (1971:235) och övriga föreskrifter för tjänster som lärare 1 och 2.

[S2]Första stycket gäller också för skolkantorer med ett sådant förordnande på vilket äldre bestämmelser om konstitutorial skall tillämpas.

[S3]I fråga om den kyrkomusikaliska delen av tjänsten finns föreskrifter i punkten 5 i övergångsbestämmelserna till lagen (1989:8) om kyrkomusiken i svenska kyrkan.

[S4]/r3/ Extra ordinarie tjänster som skolkantor

2 §  Den som vid utgången av juni 1990 innehar en extra ordinarie tjänst som skolkantor skall av skolstyrelsen förordnas på en lönetjänst som lärare, om skolkantorn ansöker om det.

[S2]Förordnandet skall avse en tjänst vid grundskolan i den kommun som är huvudman för skolkantorn och gälla från och med den 1 juli 1990 eller från den senare tidpunkt då anställningen som skolkantor upphör.

[S3]Tjänsten skall ha samma nummer som den lärartjänst som ingår i tjänsten som skolkantor.

3 §  Den som enligt 2 § har förordnats på en lönetjänst som lärare vid grundskolan är skyldig att ha fyllnadstjänstgöring som kyrkomusiker.

Ändringar

Förordning (1990:109) med vissa föreskrifter om skolkantorer

Ikraftträder
1990-07-01