/r1/ Förordning (1990:1112) om garantital;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-11-29
Ändring införd
SFS 1990:1112
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Förordning (1981:1131) om garantital
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att det garantital, som avses i 8 kap. 15 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989, skall vara 1,057.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:1112) om garantital

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen (1981:1131) om garantital skall upphöra att gälla.
    Den upphävda förordningen skall dock tillämpas i fråga om garantital för tid före ikraftträdandet.
    Ikraftträder
    1991-01-01