Lag (1990:1141) om uttag av preliminär B-skatt från en fysisk person under uppbördsåret 1991/92

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1990-12-06
Ändring införd
SFS 1990:1141
Ikraft
1991-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Under uppbördsåret den 1 februari 1991--den 31 januari 1992 skall, med undantag av vad som sägs i 13 § 1 mom.första stycketuppbördslagen (1953:272), preliminär B-skatt från en fysisk person tas ut med belopp motsvarande 110 procent av den slutliga skatt som har påförts den fysiska personen året före inkomståret.