Upphävd författning

Förordning (1990:1294) om lokaliseringen av skattemyndigheterna

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1990-12-13
Ändring införd
SFS 1990:1294 i lydelse enligt SFS 1997:1177
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Kungörelse (1973:796) om rikets indelning i fögderier
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 1997:1177 har iakttagits.

1 §  I varje län skall finnas en skattemyndighet med säte på den ort som anges i nedanstående förteckning.

 • ---------------------------------------------------------------------- Skattemyndighet Ort ------------------------------------------------------------------------
Skattemyndigheten i Stockholms länStockholm
Skattemyndigheten i Uppsala länUppsala
Skattemyndigheten i Södermanlands länNyköping
Skattemyndigheten i Östergötlands länLinköping
Skattemyndigheten i Jönköpings länJönköping
Skattemyndigheten i Kronobergs länVäxjö
Skattemyndigheten i Kalmar länKalmar
Skattemyndigheten i Gotlands länVisby
Skattemyndigheten i Blekinge länKarlskrona
Skattemyndigheten i Skåne länMalmö
Skattemyndigheten i Hallands länHalmstad
Skattemyndigheten i Västra Götalands länGöteborg
Skattemyndigheten i Värmlands länKarlstad
Skattemyndigheten i Örebro länÖrebro
Skattemyndigheten i Västmanlands länVästerås
Skattemyndigheteen i Dalarnas länFalun
Skattemyndigheten i Gävleborgs länGävle
Skattemyndigheten i Västernorrlands länHärnösand
Skattemyndigheten i Jämtlands länÖstersund
Skattemyndigheten i Västerbottens länUmeå
Skattemyndigheten i Norrbottens länLuleå
Förordning (1997:1177).
2 § har upphävts genom förordning (1995:1658).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:1294) om lokaliseringen av skattemyndigheterna

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då kungörelsen (1973:796) om rikets indelning i fögderier skall upphöra att gälla. Riksskatteverket får bestämma att det längst till utgången av år 1991 skall finnas endast ett lokalt skattekontor för Stockholm, ett för Malmö och ett för Göteborg.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1992:979) om ändring i förordningen (1990:1294) om lokaliseringen av skattemyndigheterna

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:1658) om ändring i förordningen (1990:1294) om lokaliseringen av skattemyndigheterna

  Omfattning
  upph. 2 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1267) om ändring i förordningen (1990:1294) om lokaliseringen av skattemyndigheterna

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1177) om ändring i förordningen (1990:1294) om lokaliseringen av skattemyndigheterna

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-01-01

Förordning (1997:1334) om upphävande av förordningen (1990:1294) om lokaliseringen av skattemyndigheterna

  Omfattning
  upph.