/r1/ Förordning (1990:1479) om läraranställning i vissa fall;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-12-13
Ändring införd
SFS 1990:1479 i lydelse enligt SFS 1991:1056
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Med sökande som har svensk lärarutbildning enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 skollagen (1985:1100) skall, då fråga är om anställning utan tidsbegränsning, jämställas
 1. sökande som genom beslut före utgången av 1990 av regeringen eller skolöverstyrelsen förklarats behöriga till visst slag av lärartjänst,
 2. sökande som genom regeringsbeslut före utgången av 1990 fått medgivande att förordnas tills vidare på visst slag av lärartjänst trots att de saknat föreskriven utbildning,
 3. sökande som avses i punkten 4 övergångsbestämmelserna till förordningen (1986:231) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun, i dessa övergångsbestämmelsers lydelse vid utgången av år 1990,
 4. sökande som genom beslut före den 1 juli 1991 av skolöverstyrelsen förklarats kompetenta att undervisa i grundläggande svenskundervisning för invandrare. Lag (1991:1056).

Ändringar

Förordning (1990:1479) om läraranställning i vissa fall

  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1056) om ändring i förordningen (1990:1479) om läraranställ- ning i vissa fall

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1991-07-01