Förordning (1990:23) om tillämpning av prisregleringslagen (1989:978)

Departement
Civildepartementet MA
Utfärdad
1990-02-08
Ändring införd
SFS 1990:23
Ikraft
1990-02-13
Tidsbegränsad
1991-02-08
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
  1. 13 § om högstpris, 14 § om stoppris, 19 § om utgångspris och 22 § om utfästelsepris, såvitt avser varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet,
  2. 13 § om högstpris, 14 § om stoppris och 19 § om utgångspris, såvitt avser
*/k/ dels */-k/ sådana avgifter som tas ut i annan verksamhet hos staten än näringsverksamhet,
*/k/ dels */-k/ sådana avgifter som tas ut i annan verksamhet hos kommunerna än näringsverksamhet enligt föreskrifter i
  1. 34 § om stopphyra, såvitt avser hyror för bostadslägenheter och lokaler som tillhandahålls i näringsverksamhet.
Närmare bestämmelser om pris- och hyresstopp finns i förordningen (1990:24) om allmänt pris- och hyresstopp.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:23) om tillämpning av prisregleringslagen (1989:978)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling och gäller till och med den 7 februari 1991. Den tillämpas dock för tid från och med den 8 februari 1990.
Ikraftträder
1990-02-13