Förordning (1990:248) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-05-17
Ändring införd
SFS 1990:248 i lydelse enligt SFS 1993:236
Ikraft
1990-07-01
Tidsbegränsad
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan ändr. genom SFS 1993:236 Bilagan finns inte med här.

1 §  För varor, som är upptagna i den förteckning som är fogad som bilaga till denna förordning, gäller tullfrihet.

2 §  Beträffande varor för vilka i förteckningen under kolumnen Anmärkningar anges ordet Anmälan tillämpas bestämmelserna i 6 § första stycket och 71 § första--tredje styckenatullfrihetsförordningen (1987:1289).

3 §  Ansökan om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m. ges in till kommerskollegium.

[S2]Kollegiet skall efter samråd med generaltullstyrelsen med eget yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen.

4 §  Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas när det gäller 3 § av kommerskollegium och i övrigt av generaltullstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1990:248) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1098) om ändring i förordningen (1990:248) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:340) om ändring i förordningen (1990:248) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1463) om ändring i förordningen (1990:248) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:304) om ändring i förordningen (1990:248) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1040) om ändring i förordningen (1990:248) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:236) om ändring i förordningen (1990:248) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1993-05-15