Upphävd författning

Förordning (1990:470) om försöksverksamhet med ettårig notarietjänstgöring vid åklagarmyndighet

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1990-05-23
Ändring införd
SFS 1990:470
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller vid sidan av notarieförordningen (1990:469).

2 §  Domstolsverket får efter samråd med riksåklagaren och notarienämnden bestämma att tjänstgöring till en tid av högst ett år hos åklagarmyndighet får tillgodoräknas som notarietjänstgöring vid efterföljande tjänstgöring vid tingsrätt.

3 §  Sådan tjänstgöring som avses i 2 § får avse högst tio notarieplatser.

Ändringar

Förordning (1990:470) om försöksverksamhet med ettårig notarietjänstgöring vid åklagarmyndighet

Ikraftträder
1990-07-01

Förordning (1995:406) om upphävande av förordningen (1990:470) om försöksverksamhet med ettårig notarietjänstgöring vid åklagarmyndighet

    Omfattning
    upph.