Lag (1990:575) om tillfällig höjning av mervärdeskatten

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:575
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att skatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt utgår under tiden den 1 juli 1990 -- den 31 december 1991 med 20 % av beskattningsvärdet. Vid införsel av monteringsfärdigt hus utgår dock skatten under tiden den 1 juli -- den 31 december 1990 med 12 procent av beskattningsvärdet.

Ändringar

Lag (1990:575) om tillfällig höjning av mervärdeskatten