/r1/ Förordning (1990:70) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Norrbottens och Västerbottens län;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-03-08
Ändring införd
SFS 1990:70 i lydelse enligt SFS 1990:243
Ikraft
1990-04-01
Tidsbegränsad
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid klinisk tandhälsoundersökning, som utförs av tandläkare inom ramen för ett av Norrbottens och Västerbottens läns landsting under tiden april--december 1990 bedrivet tandhälsoprojekt, lämnas tandvårdsersättning enligt 6 § tandvårdstaxan (1973:638) även om patientavgift inte tas ut. Förordning (1990:243).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:70) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Norrbottens och Västerbottens län

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 april 1990 och gäller till utgången av år 1990. Förordningen skall tillämpas även efter sistnämnda tidpunkt vid tandhälsoundersökning som har utförts under förordningens giltighetstid.
    Ikraftträder
    1990-04-01

Förordning (1990:243) om ändring i förordningen (1990:70) om tandvårdsersätt- ning vid klinisk tandhälso- undersökning i Norrbottens län

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1990. Den skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 1990.
Omfattning
ändr. författningsrubr., författningen
Ikraftträder
1990-06-15