Upphävd författning

Förordning (1990:884) om tillämpning i fråga om Irak och Kuwait av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-08-07
Ändring införd
SFS 1990:884 i lydelse enligt SFS 1990:953
Ikraft
1990-08-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om Irak och Kuwait i följande omfattning, nämligen
  1. 3--5, 6 och 7 §§ med anledning av resolution nr 661 (1990) som Förenta Nationernas säkerhetsråd antagit den 6 augusti 1990,
  2. 8 § med anledning av resolution 670 (1990) som Förenta Nationernas säkerhetsråd antagit den 25 september 1990. Förordning (1990:953).

Ändringar

Förordning (1990:884) om tillämpning i fråga om Irak och Kuwait av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

    Ikraftträder
    1990-08-07

Förordning (1990:953) om ändring i förordningen (1990:884) om tillämpning i fråga om Irak och Kuwait av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1990-10-20

Ändring, SFS 1991:106

    Omfattning
    upph.