Upphävd författning

/r1/ Förordning (1990:888) om frihandel mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-08-09
Ändring införd
SFS 1990:888
Ikraft
1990-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I fråga om varuutbytet mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken skall bestämmelserna i frihandelsförordningen (1987:1185) rörande varuutbytet med Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) och Europeiska kol- och stålgemenskapen (CECA) jämte dess medlemsstater tillämpas på motsvarande sätt.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller dock endast i fråga om varuslag som omfattas av avtalet den 22 juli 1972 mellan Sverige och EEC och avtalet den 22 juli 1972 mellan Sverige och CECA jämte dess medlemsstater.

2 §  Vara som enligt denna förordning har ursprung i Tyska Demokratiska Republiken eller i Sverige skall inte därigenom anses som ursprungsvara enligt frihandelsförordningen (1987:1185).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:888) om frihandel mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990 men får tillämpas från och med den 15 augusti 1990.
Ikraftträder
1990-09-01

Förordning (1990:1063) om upphävande av tre förordningar om frihandel m.m. mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken

    Omfattning
    upph.