Förordning (1990:998) om ikraftträdande av lagen (1989:360) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429), m. m.

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1990-11-15
Ändring införd
SFS 1990:998
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Lagen (1989:360) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429), m.m. utom i fråga om 8 och 8 a §§, träder i kraft den 1 januari 1991.

2 §  Ärenden som vid utgången av år 1990 kommit in till någon rättshjälpsnämnd men ännu inte avgjorts, skall överlämnas till rättshjälpsmyndigheten för fortsatt handläggning.

3 §  Ärenden som vid utgången av år 1990 kommit in till besvärsnämnden för rättshjälpen men ännu inte avgjorts, skall överlämnas till rättshjälpsnämnden för fortsatt handläggning.

4 §  En rättshjälpsnämnd som meddelar beslut efter den 1 december 1990 skall underrätta den rättssökande att ett överklagande som görs efter den 31 december 1990 skall ges in till rättshjälpsmyndigheten och vara ställt till rättshjälpsnämnden.

Ändringar

Förordning (1990:998) om ikraftträdande av lagen (1989:360) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429), m.m.