Inaktuell version

Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:1124 i lydelse enligt SFS 2011:535
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Förordning (1984:631) om avgifter för prövning inom skolväsendet och vuxenutbildningen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå igenom

 1. särskilt anordnad prövning i grundskolan,
 2. särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan, om inte annat är föreskrivet,
 3. särskilt anordnad prövning inom den kommunala vuxenutbildningen, och
 4. särskilt anordnad prövning inom utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800).

[S2]Avgift får dock inte tas ut för

 1. den som har gått ut grundskolan och inte uppnått de kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller,
 2. elev i gymnasieskolan som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om betyg inte satts enligt 15 kap. 27 § skollagen (2010:800),
 3. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller,
 4. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som inom ramen för en kurs går igenom prövning efter validering, eller
 5. den som efter avslutad kurs inom utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800) inte har nått upp till nivån för betyget E. Förordning (2011:535).

2 §  Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. Förordning (1995:946).

3 §  Avgift som avser prövning i grundskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800) tillfaller huvudmannen. Förordning (2011:535).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:603) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:799) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning om det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:896) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:946) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1459) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1997-02-01

Förordning (2001:1206) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2007:53) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för betyg som har satts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:313, Prop. 2005/06:148, Bet. 2005/06:UbU22
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:617) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2010:258) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-06-28

Förordning (2011:535) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. Vid tillämpningen av 1 och 3 §§ ska med utbildning i svenska för invandrare jämställas motsvarande utbildning enligt 13 kap.skollagen (1985:1100). Vidare ska vid tillämpningen av 1 § betyget E jämställas med betyget Godkänt och betyget F jämställas med betyget Icke godkänt.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2016:452) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2016-07-01