Lag (1991:1149) om särskild skatteväxling med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1991-06-27
Ändring införd
SFS 1991:1149
Ikraft
1991-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En landstingskommun skall när den fastställer sin skattesats för år 1992 sänka skattesatsen med ett belopp som motsvarar det minskade utdebiteringsbehovet med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade.

[S2]En kommun som ingår i en landstingskommun får när den fastställer sin skattesats för år 1992 höja skattesatsen med ett belopp som motsvarar högst landstingskommunens sänkning av skattesatsen enligt första stycket.

2 §  Det minskade utdebiteringsbehovet med anledning av det ändrade huvudmannaskapet innebär att landstingskommunerna för år 1992 skall sänka skattesatserna med följande belopp.

[S2]___________________________________________________________________ Landstingskommun Krona per skattekrona ___________________________________________________________________

Stockholms län1,80
Uppsala län2,20
Södermanlands län2,40
Östergötlands län1,85
Jönköpings län2,00
Kronobergs län2,75
Kalmar län2,70
Blekinge län1,95
Kristianstads län2,30
Malmöhus län2,45
Hallands län2,05
Göteborgs och Bohus län2,25
Älvsborgs län2,85
Skaraborgs län2,70
Värmlands län3,05
Örebro län2,20
Västmanlands län2,90
Kopparbergs län2,25
Gävleborgs län2,00
Västernorrlands län3,05
Jämtlands län2,55
Västerbottens län2,65
Norrbottens län3,20

Ändringar

Lag (1991:1149) om särskild skatteväxling med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade