Förordning (1991:1319) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1991-10-03
Ändring införd
SFS 1991:1319 i lydelse enligt SFS 1999:513
Ikraft
1991-11-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Den överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor som har undertecknats den 16 april 1991 skall gälla som förordning här i landet.

[S2]Överenskommelsen i engelsk originaltext och i svensk översättning bifogas denna förordning som bilaga.

2 §  Tullverket får meddela föreskrifter som avses i artikel 17 punkten 1 andra meningen i överenskommelsen. Förordning (1999:513).

Ändringar

Förordning (1991:1319) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1999:513) om ändring i förordningen (1991:1319) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-07-01