Förordning (1991:171) om avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-04-11
Ändring införd
SFS 1991:171 i lydelse enligt SFS 2003:950
Ikraft
1991-05-01
Upphäver
Förordning (1982:909) om avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1990:226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna skall träda i kraft den 1 maj 1991 och tillämpas på ärenden som från annan avtalsslutande stat kommit in till Skatteverket efter den 8 maj 1991. Förordning (2003:950).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:171) om avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden

    Ikraftträder
    1991-05-01

Förordning (2003:950) om ändring i förordningen (1991:171) om avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som kommit in före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-01-01