Förordning (1991:1803) om rätt för norska och åländska trafikskolor att bedriva övningskörning i Sverige

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1991-12-05
Ändring införd
SFS 1991:1803 i lydelse enligt SFS 1999:667
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Övningskörning med bil vid norsk eller åländsk trafikskola får bedrivas i Sverige, om den som har uppsikt över körningen har norskt eller åländskt godkännande som trafiklärare.

[S2]Om övningskörningen avser tung lastbil, tungt släpfordon eller buss, skall den som övningskör ha norskt eller åländskt körkort med behörigheten B. Förordning (1999:667).

2 §  Vid övningskörning i Sverige skall fordonet vara försett med en skylt som på svenska anger användningen.

3 §  Vid övningskörning enligt denna förordning gäller i övrigt bestämmelserna i 4 kap.2, 3 och 5 §§körkortslagen (1998:488) och 4 kap.6, 7 och 10 §§körkortsförordningen (1998:980) samt, vid brott mot 2 § denna förordning, 9 kap. 3 § körkortsförordningen. Förordning (1998:990).

Ändringar

Förordning (1991:1803) om rätt för norska och åländska trafikskolor att bedriva övningskörning i Sverige

    Ikraftträder
    1992-01-01

Förordning (1998:990) om ändring i förordningen (1991:1803) om rätt för norska trafikskolor att bedriva övningskörning i Sverige

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:667) om ändring i förordningen (1991:1803) om rätt för norska trafikskolor att bedriva övningskörning i Sverige

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
1999-08-01