Upphävd författning

Lag (1991:1867) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1993 års taxering

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1991-12-19
Ändring införd
SFS 1991:1867
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Avdrag för kostnad för resa med egen bil till och från arbetsplatsen enligt punkt 4 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370) skall vid 1993 års taxering medges, i stället för enligt schablon som anges i andra stycket nämnda anvisningspunkt, med 1 krona 20 öre per kilometer.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:1867) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1993 års taxering

Förarbeten
Prop. 1991/92:48
Ikraftträder
1992-01-01

Lag (1996:491) om upphävande av lagen (1991:1867) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1993 års taxering

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1993 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:210, Prop. 1995/96:143, Bet. 1995/96:SkU26
  Omfattning
  upph.