Inaktuell version

Förordning (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1991-12-19
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2007:917
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

1 §  Frågor om medgivande enligt 59 § sjömanslagen (1973:282), 4 § mönstringslagen (1983:929) och 7 § förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg prövas av Sjöfartsverket. Vid prövningen ska verket samråda med Arbetsförmedlingen. Förordning (2007:917).

2 §  Innan ärendet avgörs skall sjöfartsverket samråda med berörda svenska organisationer för redare och ombordanställda.

3 §  Sjöfartsverket skall med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens prövning om

  1. någon av de ombordanställdas organisationer har motsatt sig bifall till ansökan, eller
  2. ärendet bedöms ha större principiell betydelse eller allmän räckvidd.

4 §  Sjöfartsverkets beslut får överklagas hos regeringen.

Ändringar

Förordning (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)

    Ikraftträder
    1992-01-01

Förordning (1998:963) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjöarbetstidslagen (1970:105)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2007:917) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1160) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1588) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01