Förordning (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1991-12-19
Ändring införd
SFS 1991:1881 i lydelse enligt SFS 2010:1588
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Frågor om medgivande enligt 59 § sjömanslagen (1973:282), 4 § mönstringslagen (1983:929) och 7 § förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg prövas av Transportstyrelsen. Vid prövningen ska styrelsen höra Arbetsförmedlingen.

[S2]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om medgivande enligt första stycket. Förordning (2010:1588).

2 §  Innan ärendet avgörs skall Transportstyrelsen samråda med berörda svenska organisationer för redare och ombordanställda. Förordning (2008:1160).

3 §  Transportstyrelsen skall med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens prövning om

  1. någon av de ombordanställdas organisationer har motsatt sig bifall till ansökan, eller
  2. ärendet bedöms ha större principiell betydelse eller allmän räckvidd. Förordning (2008:1160).

4 §  Transportstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1160).

Ändringar

Förordning (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)

    Ikraftträder
    1992-01-01

Förordning (1998:963) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjöarbetstidslagen (1970:105)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2007:917) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1160) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1588) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01