Upphävd författning

Lag (1991:425) om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-05-23
Ändring införd
SFS 1991:425
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Upphävs den dag dag regeringen bestämmer genom SFS 1998:545
Härigenom föreskrivs att en landstingskommun eller en annan kommun, enligt vad regeringen närmare föreskriver, skall lämna uppgifter från hälso- och sjukvården eller annan sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § första stycket sekretesslagen (1980:100) till socialstyrelsen och läkemedelsverket för forskning eller framställning av statistik på området.

Ändringar

Lag (1991:425) om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården

Förarbeten
Prop. 1990/91:111
Ikraftträder
1991-07-01

Lag (1998:545) om upphävande av lagen (1991:425) om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården

Förarbeten
Rskr. 1997/98:291, Prop. 1997/98:108, Bet. 1997/98:SoU23
Omfattning
upph.

Förordning (2003:582) om upphävande av lagen (1991:425) om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården

Förarbeten
Rskr. 1997/98:291, Prop. 1997/98:108, Bet. 1997/98:SoU23
Omfattning
ikrafttr.