Förordning (1991:90) om medelvärde för år 1990 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-02-14
Ändring införd
SFS 1991:90
Ikraft
1990-01-01
Tidsbegränsad
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpningen av punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp skall medelvärdet enligt 3 § sistnämnda förordning i paragrafens lydelse före den 1 januari 1989 anses vara 179 100 kronor för år 1990.

Ändringar

Förordning (1991:90) om medelvärde för år 1990 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp

Ikraftträder
1990-01-01