Upphävd författning

/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:1009) om gällande räntesats för allemanssparandet;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1992-10-22
Ändring införd
SFS 1992:1009
Ikraft
1992-11-09
Upphäver
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1992:958) om gällande räntesats för allemanssparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890) om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för Riksgäldskontoret.
På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med den 9 november 1992 och tills vidare årlig ränta med 11 procent. Räntan skall dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av Riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med tre procentenheter.

Ändringar

Riksgäldskontorets Föreskrifter (1992:1009) om gällande räntesats för allemanssparande

Ikraftträder
1992-11-09

Ändring, SFS 1992:1198

    Omfattning
    upph.