Tillkännagivande (1992:1017) av ändring i avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1992-10-22
Ändring införd
SFS 1992:1017
Ikraft
1992-11-03
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen ger till känna att protokoll 3 i bilagan till kungörelsen (1972:698) om avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen/n1/ enligt beslut av blandade kommittén Sverige-EEC har den ändrade lydelse som framgår av bilaga 1/n2/ till frihandelsförordningen (1987:1185).

Ändringar

Tillkännagivande (1992:1017) av ändring i avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen

    Ikraftträder
    1992-11-03