Upphävd författning

Förordning (1992:1024) med vissa bestämmelser om prisnedsättning för receptfria läkemedel enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-10-22
Ändring införd
SFS 1992:1024
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Receptfria läkemedel inom läkemedelsgrupper som anges i bilaga till denna förordning omfattas av prisnedsättning enligt 3 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.

2 §  Ett receptfritt läkemedel som inte finns upptaget i förteckningen i bilagan till denna förordning får omfattas av prisnedsättning enligt 3 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. om läkemedlet behövs för kontinuerlig behandling av långvarig sjukdom.

[S2]Första stycket tillämpas inte i fråga om

  1. läkemedel som utgör näringspreparat med angiven ATC-kod V06D A,
  2. läkemedel som utgör medel vid rökavvänjning.

Bilaga /r2/ Förteckning över receptfria läkemedel och läkemedelsgrupper som omfattas av prisnedsättning enligt 3 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.

  1. Medel mot muntorrhet (Mucidan) 2. Antacida och natriumbikarbonat (ATC A02A) 3. Medel vid gastroesofagal reflux (ATC A02E) 4. Gallsyror (ATC A05A A) 5. Bulklaxantia (ATC A06A C) och osmotiskt aktiva laxantia (ATC A06A D) 6. Digestionsenzymer (ATC A09) 7. Läkemedel innehållande ett av följande ämnen som enda aktiva beståndsdel
a. vitamin B|
b. järn
c. folsyra
d. kalcium
e. kalium
f. zink (peroralt) 8. Medel vid psoriasis (ATC D05) 9. Mjukgörande salvor (ATC D02) 10. Glukokortikoider för utvärtes bruk (ATC D07) 11. Jodpreparat (ATC D08A G), medicinska förband (ATC D09) samt läkemedlet Debrisan för behandling av bensår 12. Östrogener för vaginalt bruk (ATC G03C) 13. Analgetika (ATC M0lA E och N02B) 14. Medel vid hyperkalemi (ATC V03A E) 15. Medel vid fenylketonuri (ATC V06C A) 16. Essentiella aminosyror för behandling av uremi (ATC V06D D) 17. Fluor och munvårdsmedel (ATC A01) 18. Antimykotika (ATC D01A)

Ändringar

Förordning (1992:1024) med vissa bestämmelser om prisnedsättning för receptfria läkemedel enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

Förarbeten
Prop. 1991/92:151, Bet. 1991/92:SfU13
Ikraftträder
1993-01-01

Ändring, SFS 1996:1294

    Omfattning
    upph.