Lag (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1992-12-10
Ändring införd
SFS 1992:1196 i lydelse enligt SFS 2011:1353
Ikraft
1993-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Mexiko undertecknade den 21 september 1992 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på spanska och engelska. Båda texterna har samma giltighet. Den engelska texten framgår av bilaga till denna lag. Den spanska texten skall kungöras genom publicering i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1353).

Ändringar

Lag (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko

Förarbeten
Prop. 1992/93:45, Bet. 1992/93:SkU4
Ikraftträder
1993-03-01

Ändring, SFS 1993:64

    Omfattning
    ikrafttr.

Lag (2011:1353) om ändring i lagen (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01