Förordning (1992:1199) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Värmlands och Kopparbergs län

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-12-03
Ändring införd
SFS 1992:1199
Ikraft
1993-01-01
Tidsbegränsad
1993-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid klinisk tandhälsoundersökning, som utförs av tandläkare inom ramen för ett tandhälsoprojekt som bedrivs i Värmlands läns landsting längst till och med den 31 mars 1993 och ett tandhälsoprojekt som bedrivs i Kopparbergs läns landsting under tiden den 1 september--den 31 oktober 1993, lämnas tandvårdsersättning enligt 6 § tandvårdst axan (1973:638) även om patientavgift inte tas ut.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1199) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Värmlands och Kopparbergs län

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till utgången av oktober 1993. Den tillämpas även för tandhälsoundersökning som har utförts dessförinnan. Förordningen skall tillämpas också efter oktober 1993 för tandhälsoundersökning som har utförts under förordningens giltighetstid.
Ikraftträder
1993-01-01