Upphävd författning

/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:159) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1992-04-06
Ändring införd
SFS 1992:159
Ikraft
1992-04-28
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för riksgäldskontoret.
På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 8 procent årlig ränta.
För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 2 procent.

Ändringar

Riksgäldskontorets Föreskrifter (1992:159) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

Ikraftträder
1992-04-28

Ändring, SFS 1992:1034

    Omfattning
    upph.